W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. GMLKS „Orzeł” Służewo z siedzibą w Służewie Ul. 1000 – lecia 1, przetwarza dane osobowe członków w związku z przynależnością do GMLKS „Orzeł” Służewo
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Klubu, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, Administrację, Księgowość i sztab szkoleniowy.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez GMLKS „Orzeł” Służewo dane osobowe członków klubu oraz kandydatów na członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w GMLKS „Orzeł” Służewo Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w GMLKS „Orzeł” Służewo Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w GMLKS „Orzeł” Służewo albo z wystąpieniem z GMLKS „Orzeł” Służewo
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem maila klubowego – orzel.sluzewo@o2.pl
 4. Podane dane osobowe:
  1. w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do GMLKS „Orzeł” Służewo wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do GMLKS „Orzeł” Służewo także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do złożonych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez GMLKS „Orzeł” Służewo dotyczących danego członka danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 7. GMLKS „Orzeł” Służewo z siedzibą w Służewie Ul. 1000 – lecia 1, przetwarza dane osobowe członków w związku z przynależnością do GMLKS „Orzeł” Służewo
 8. Administratorem danych osobowych jest Prezes Klubu, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, Administrację, Księgowość i sztab szkoleniowy.
 9. Administrator danych informuje, że:

 10. przetwarzanie przez GMLKS „Orzeł” Służewo dane osobowe członków klubu oraz kandydatów na członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w GMLKS „Orzeł” Służewo Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w GMLKS „Orzeł” Służewo Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w GMLKS „Orzeł” Służewo albo z wystąpieniem z GMLKS „Orzeł” Służewo
 12. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem maila klubowego – orzel.sluzewo@o2.pl
 13. Podane dane osobowe:
  1. w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do GMLKS „Orzeł” Służewo wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do GMLKS „Orzeł” Służewo także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 14. przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do złożonych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 15. w razie uznania, że przetwarzanie przez GMLKS „Orzeł” Służewo dotyczących danego członka danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

GMLKS Orzeł Służewo

ul. 1000 lecia 1

87-710 Służewo