Kliknij i zapoznaj się ze stroną

Konkurs „Sportowa Natura”  - XIV Bieg Papieski

 

 

 

Organizatorem Konkursu dla Klubów Sportowych o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych (dotyczącą w szczególności promocji obcowania z naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów leśnych, edukacji leśnej i przyrodniczej społeczeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb) jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; ul. Grójecka 127, 02–124 Warszawa; NIP 526-21-65-963 (zwane dalej „Organizatorem” lub „CILP”).

 

 

Promocja Lasów Państwowych podczas XIV Biegu Papieskiego – Służewo 03.09.2022

 

„Bieg Papieski” jest cykliczną imprezą sportową o znaczeniu ponadregionalnym podczas której promowany jest sport w różnych grupach społecznych. Impreza o charakterze rodzinnym.


Cele postawione przed realizacją XIV Biegu Papieskiego:

- promocja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- promocja aktywności fizycznej w rodzinach
- promocja aktywności fizycznej z wykorzystaniem terenów leśnych
- promocja edukacji proekologicznej wśród dzieci i młodzieży

 

Podczas XIV Biegu Papieskiego zaplanowanego realizowana będzie kampania promocyjna Lasów Państwowych ( wystawy, konkursy, pogadanki).

 

 

GMLKS Orzeł Służewo

ul. 1000 lecia 1

87-710 Służewo