Kodeks zawodnika

1. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego kodeksu.

2. Zawodnik powinien godnie i z szacunkiem reprezentować klub sportowy, dbać o sprzęt, w którym trenuje w trakcie prowadzonych zajęć, jak również po ich zakończeniu.

3. Zawodnik powinien przychodzić na zajęcia przygotowany i zawsze punktualnie.

4. Zawodnik pomaga trenerowi w rozstawianiu sprzętu sportowego przed, jak i w trakcie zajęć.

5. Zawodnik wykonuje tylko i wyłącznie polecania prowadzącego zajęcia.

6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, które mają miejsce w trakcie trwających zajęć należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.

7. W trakcie wyznaczonych przerw należy uzupełniać płyny.

8. W czasie zajęć od zawodnika wymaga się pełnego zaangażowania, sumienności i dyscypliny.

9. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

10. Trenerzy są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje oraz pomoc – są do dyspozycji zawodników, rodziców i opiekunów.

11. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz, bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

12. Zawodnik ma obowiązek powiadomienia trenera o ewentualnej swojej nieobecności na zajęciach z wyprzedzeniem.

GMLKS Orzeł Służewo

ul. 1000 lecia 1

87-710 Służewo